Tihaljina

 

 

MZ Tihaljina, općina Grude

Broj domaćinstava: 353

Broj stanovnika: 1240

Napomena – naseljena mjesta: U MZ Tihaljina ima 20 naseljenih mjesta (zaselaka)

Udruge na području MZ: –

ID broj: 4272123360006

Broj žiro računa: 3381402200115784

 

 

Odgovorna osoba

Predsjednik MZ: IVAN LUKENDA

Dopredsjednik MZ: –

Zapisničar ili tajnik: –

Radno predsjedništvo zbora građana: 

 

Članovi vijeća MZ:

 

 

 

 

Geografske i kulturno – povijesne znamenitosti

 

Naziv Tihaljina se prvi put spominje 1475. godine (postoji pisani trag).

Predpostavlja se, a što je vidljivo iz srednjovjekovne kopije antičkih rimskih itinerera možda iz 3. stoljeća u kojoj je ucrtana i rimska cesta Salona – Narona sa svojim postajama, među kojima je i Ad Fusciana, koja se nalazila na mjestu današnje Tihaljine.

Naziv Tihaljina ne zna se po čemu je točno dat, a opet se predpostavlja da je dobila ime po nekom tada veleposjedniku i vlasniku Tihalju.

 

MZ Tihaljina se nalazi u zapadnom djelu Hercegovine uz istoimenu rijeku.

Najbliža veća naselja Tihaljine su: Grude, Ljubuški i Imotski.

MZ Tihaljina se nalazi u dolini većih brda Ljubeča 831 nm i Malića 548 nm.

Ukupna površina  Tihaljine je 4 839 hektara.

 

MZ Tihaljina je bogata i vodom. Osim rijeke ima preko pedeset izvora što stalnih, što povremenih.

Postojalo je mnoštvo vodenica od kojih je danas u životu samo jedna. Na području MZ Tihaljina nalazi se dosta stećaka (kameni nadgrobni srednjovjekovni spomenici).

 

Prostor MZ

 

 

MZ Tihaljina ima svoj prostor.

 

Sastanci se održavaju u prostorijama MZ Tihaljina

Problemi

(infrastruktura – putovi, vodovod, kanalizacija, škole, igrališta, sportski tereni, prava, socijalni problemi, zdravstvena zaštita, ambulante, nezaposleni …)

 

Projekti realizirani u zadnje tri godine su:

 

–         uređenje kupališta na rijeci Tihaljini, plaža „Veliki most”,

–         radi se na organiziranju prikupljanja komunalnog otpada,

–         vodoopskrba u MZ u fazi realiziranja,

–         izgradnja školske sportske dvorane,

–         radi se na osvjetljenju školskog igrališta.

 

Trenutni problemi i potrebe MZ:

 

–         nedostatak novca u općinskom proračunu, a to se odražava na poslove koji bi se trebali raditi u MZ,

–         održavanje lokalnih i nerazvrstanih putova,

–         dovršetak izgradnje školske športske dvorane,

–         dovršetak projekta vodoopskrbe,

–         renoviranje zdravstvene ambulante i itd.

 

Planovi MZ

Tihaljina za naredni period

 

Planovi MZ Tihaljina za naredni period su:

 

–         dovršiti vodoopskrbu na prostoru cijele MZ,

–         dovršiti uređenje plaža na kupalištu „ Veliki most”,

–         dovršiti školsku športsku dvoranu.