Ružići

 

MZ Ružići, općina Grude

Broj domaćinstava: 389

Broj stanovnika: 1870

www.ruzici.info

Napomena – naseljena mjesta:Žlibina G. Mahala, Police, Seline, Stočić, D. Mahala.

Udruge na području MZ: HKUD „Sveti Ivan Krstitelj”, Udruga žena, Sportsko društvo „Real” Ružići”.

ID broj: 4272155210006

Broj žiro računa: 3381402200133535 UniCredit Bank d.d.

 

 

Odgovorna osoba

Predsjednik MZ: SLAVO LOGARA

Dopredsjednik MZ: 

Zapisničar ili tajnik

Predsjednik Zbora građana: –

 

Članovi vijeća MZ:

Geografske i kulturno – povijesne znamenitosti

 

–         Svetište Bristovica,

–         Vodospremište (čatrnja) izgrađena za vrijeme Austro – Ugarske.

 

 

Prostor MZ

 

 

MZ Ružići nema svoj prostor.

 

Sastanci MZ Ružići održavaju sastanke u osnovnoj školi Ružići.

Problemi

(infrastruktura – putovi, vodovod, kanalizacija, škole, igrališta, sportski tereni, prava, socijalni problemi, zdravstvena zaštita, ambulante, nezaposleni …)

 

Projekti realizirani u zadnje tri godine su:

 

–         asfaltiranje dijela puta do crkve,

–         renoviranje osnovne škole,

–         uvođenje rasvjete na malonogometnim igralištima (ima ih 4),

–         proširenje putnog pravca Marića strana – Stočići u dužini od cca 4 km,

–         zahtjev za poboljšanje vodo – snabdijevanje i opravka dijelova dotrajale mreže.

 

Trenutni problemi i potrebe MZ:

 

–         asfaltiranje putnog pravca koji je proširen,

–         obnova Zadružnog doma zbog smještaja udruga i prostorija za mjesnu zajednicu,

–         asfaltiranje makadamskih putova, kojih ima dosta u MZ,

–         izgradnja nogostupa Grude – Verova Doca, poboljšanje električne energije domaćinstvima,

–         ima nekoliko riješenih socijalnih slučajeva, ali je to daleko od potreba,

–         nema riješene zdravstvene zaštite građana,

–         nezaposlenost je prisutna u velikom broju i niz drugih problema i ne vidimo dugoročno rješenje za navedene potrebe i probleme.

 

Planovi MZ

Ružići za naredni period

 

Planovi MZ Ružići za naredni period su:

 

–         mjesna zajednica je uputila nadležnim institucijama  u Županiji i općini prioritete i potrebe, a ta realizacija se ne rješava, jedino uz pomoć općinskog načelnika općine Grude je realizirano proširenje putnog pravca M.Strana – Stočić, ali nema sredstava da se asfaltira,

–         prije sam naveo neke stavke u prioritetu, među njima je i Zadružni dom koji je u potpunosti devastiran.