Grude Zapad

 

MZ Grude Zapad, općina Grude

Broj domaćinstava: 192 Vrućice, 132 G. Vrilo, 36 Šimići, 23 Barići

Broj stanovnika: cca 1000

Napomena – naseljena mjesta:Vrućice, Grutsko vrilo, Šimići, Barići

Udruge na području MZ: Pogrebno društvo, Sinokos, HKD Sveta Kata

ID broj: 4272180080001

Broj žiro računa: 22 – 14 – 000185 – 2, Tr. Broj: 3381402200185236

Odgovorna osoba

Predsjednik MZ: ANTONIO BARIĆ

Dopredsjednik MZ:

Zapisničar ili tajnik

Predsjednik Zbora građana:

 

Članovi vijeća MZ:

 

Geografske i kulturno – povijesne znamenitosti

–         izvor pitke vode kod kojeg se nalaze i dvije vodenice koje su uništene prilikom izgradnje vodovoda za vrijeme komunističke vlasti, koje bi trebalo obnoviti,

–         postoji još jedna vodenica, koja se nalazi nizvodno na koritu rijeke, koja presuši zahvaljujući vodoprivredi, koja je kopanjem odvela vodu u drugom smjeru,

–         rodna kuća hajduka Andrijice Šimića.

 

Prostor

 

 

MZ Grude – Zapad ima renoviran prostor i opremljen namještajem CGS Livno

 

Sastanci MZ Grude Zapad održavaju se u O.Š. Vraćice.

Problemi

(infrastruktura – putovi, vodovod, kanalizacija, škole, igrališta, sportski tereni, prava, socijalni problemi, zdravstvena zaštita, ambulante, nezaposleni …)

 

Projekti realizirani u zadnje tri godine su:

 

–         postavljanje optičkog kabla za telefon,

–         izgradnja nogostupa,

–         obnova i uređenje prostorije za potrebe MZ Grude – Zapad,

–         izgradnja poljskog puta, koji je nasut,

–         obnova škole,

–         izgradnja igrališta u zaseoku Barići,

–         izgradnja kapelice na groblju Kulina,

–         nasipanje seoskih i poljskih putova i još neki sitni projekti privatne prirode u obliku izgradnje potpornih zidova,

–         socijalni problemi su se rješavali u službama u općini, kod nekih smo i mi posredovali kao MZ,

–         završena je izgradnja rasvjete.

 

 

Trenutni problemi i potrebe MZ:

 

–         nema ambulante,

–         nezaposlenih nema mnogo, uglavnom oni koji su tek završili školovanje,

–         odvod vode koja se slijeva prema polju, koju bi trebalo odvesti do korita rijeke koja prolazi poljem, problemi su uglavnom imovinsko pravni,

–         upis učenika koji odlaze u centralnu školu, umjesto da idu u obnovljenu u Vrućice.

 

Planovi MZ

Grude Zapad za naredni period

 

Planovi MZ Grude Zapad za naredni period su:

 

–         postaviti trepteće svijetlo kod škole u Vrućicama,

–         odvoz smeća,

–         završiti nasipanje poljskih putova za potrebe poljoprivrednika kao i ostalog pučanstva koje koristi te putove,

–         riješiti odvod fekalnih voda od izvora pitke vode i urediti izvorište pitke vode kojim se služi cijela općina Grude.