Cerov Dolac-Pogana Vlaka

MZ Cerov Dolac – Pogana Vlaka, općina Grude Broj domaćinstava: cca 200

Broj stanovnika: cca 800

Napomena – naseljena mjesta:

Udruge na području MZ: –

ID broj: 4272136180007

Broj žiro računa: 3381402200381467

 

 

Odgovorna osoba

Predsjednik MZ: JOSIP TOMIĆ

Dopredsjednik MZ:

Zapisničar ili tajnik:

Predsjednik Zbora građana:

 

Članovi vijeća MZ: 

Geografske i kulturno – povijesne znamenitosti  

_________________

 

 

Prostor

 

 

MZ Cerov Dolac – Pogana Vlaka ima uređen prostor u okviru osnovne škole „Pogana Vlaka”, ali nije namješten.

 

Sastanci MZ Cerov Dolac – Pogana Vlaka održavaju se prostorijama osnovne škole „Pogana Vlaka”

Problemi

(infrastruktura – putovi, vodovod, kanalizacija, škole, igrališta, sportski tereni, prava, socijalni problemi, zdravstvena zaštita, ambulante, nezaposleni …)

 

Projekti realizirani u zadnje tri godine su:

 

–         igralište u Cerov Docu,

–         gospodarska zona,

–         obnova osnovne škole Pogana Vlaka.

 

 

 

 

Trenutni problemi i potrebe MZ:

 

___________

 

 

 

 

Planovi MZ

Cerov Dolac – Pogana Vlaka za naredni period

 

Planovi MZ Cerov Dolac – Pogana Vlaka za naredni period su:

 

–         uređenje infrastrukture za gospodarsku zonu,

–         prikupljanje i odvoz smeća,

–         opravka putova.