Sovići Gornji

 

 

 

MZ Sovići Gornji, općina Grude

Broj domaćinstava: 193

Broj stanovnika: 1050

 

ID broj: 4272123280002

Broj žiro računa: 3060030000671936

 

 

Odgovorna osoba

Predsjednik MZ: ZORAN VLAŠIĆ

Dopredsjednik MZ

Zapisničar ili tajnik

 

Članovi vijeća MZ:

 

 

Prostor MZ

 

 

Sastanci MZ trenutno se održavaju u restoranu „Vokić”, ali smo obnovom Zadružnog Doma dobili svoju prostoriju koju treba namjestiti, te će ona služiti za potrebe mjesne zajednice.

 

Problemi

(infrastruktura – putovi, vodovod, kanalizacija, škole, igrališta, sportski tereni, prava, socijalni problemi, zdravstvena zaštita, ambulante, nezaposleni, gospodarski subjekti i objekti …)

 

1.      Rekonstrukcija Zadružnog Doma u Sovićima, i izgradnja infrastrukture za potrebe obiteljske ambulante.

2.      Izrada prostorije u Zadružnom Domu za potrebe MZ.

3.      Zaštita izvora pitke vode „Česma”.

4.      Organiziran odvoz smeća s područja MZ.

5.      Izrada Web stranice MZ, www.sovici-gornji.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planovi MZ

Sovići Gornji za naredni period

 

1.      Izgradnja javne rasvjete na području magistralne ceste od „Vokić”- a do Gorice,

2.       Izgradnja odvodnih kanala od područja izvora „Česma” do „Titluše” i izgradnja akumulacijskog kanala za potrebe navodnjavanja,

3.      Izgradnja sportskog igrališta za mlade i uređenje okoliša kod „Česme”.

4.      Asfaltiranje seoskih putova,

5.      Sanacija „divljih” deponija smeća,

6.      Opremanja prostorije za Mjesnu Zajednicu,

7.      Zaštita izvora pitke vode „Dragovija”, u 2009. godini, ovom izvoru je bilo 100 godina, ovu vodu treba poslati na analizu, neki je koriste za piće.