U srijedu 12. lipnja 2013. godine, u Vijećnici općine Grude je održana prva konstituirajući sjednica Savjeta prostornog plana općine Grude. Savjet prostornog plan je tijelo sastavljen od raznih profila stručnih ljudi s područja općine Grude koji će u suradnji s izrađivačem plana kreirati prostorno uređenje općine Grude u idućem razdoblju.

Na prvoj konstituirajućoj sjednici je  osim članova Savjeta bio nazočan i Općinski načelnik Ljubo Grizelj, te Pomoćnik ministra prostornog uređenje, graditeljstva i zaštite okoliša Branko Širić. Na prvoj sjednici su utvrđene osnovne smjernice i dinamika rada općinskog savjeta prostornog plana u procesu izrade temeljnog prostornog planskog dokumenta za Općinu Grude.