MZ Grude, općina Grude

Broj domaćinstava: 808

Broj stanovnika: 3.055

Napomena – naseljena mjesta: Grude grad, Pešija, Otok, Cere, Ćorluke, Cere, Lončaci, Krištelica, Boboška

Udruge na području MZ: Grudska udruga mladih, Udruga za promicanje učenja i podučavanja stranih jezika Expert

Ekološke udruge na području MZ: Ekološka udruga Kadulja

ID broj:4272130650001

Broj žiro računa:3381402200137124

Odgovorna osoba

Predsjednik MZ: PetarMiloš

Dopredsjednik MZ: Branimir Ćorluka

Zapisničar i tajnik: VladimirZucić

Predsjednik Zbora građana: –

Članovi vijeća MZ: Roko Andrijanić, Jozo Miloš, Željko Ćorluka, Ivica Ćorluka, Tomo Marić, Boris Pešorda, Dario Ević, Josip Ćorluka, Rafael Mikulić, Zdenko Mikulić, Ivan Čale, Jerko Tolić

Geografske i kulturno – povijesne znamenitosti

 – Crkva Svete Katatarina-velika impozantna grudska crkva započeta je 1923. godine, a pokrivena tek 1939. godine,

– Kapelica Svetog Izidora-godini 1936. stanovnici Cera sagradili su kapelicu u čast sv. Izidora, za koju su zvono nabavili 1937. godine, a obnovili je 1987. godine,

– Kamene gomile (ilirsko doba),

– Stećci (lokalitet Bili brig),

Tradicionalna gradnja (Evića kuće-lokalitet Evići, čatrnja-lokalite Raško polje).

Prirodni resursi

Zemljište

Energija (solarna, vjetar)

Ljekovito bilje

Prostor

(ima, nema, renoviran, potrebno renoviranje – iznos …)

Do sada nismo imali prostor, ali smo ga u novom sazivu dobili, iako je u ne baš najboljem stanju. Samostalno smo ga djelomično obnovili, tako da nismo utrošili značajnija sredstva, jer ih nemamo,

Centar za građansku suradnju Livno je opremio ured uredskom opremom i namještajem,

Sastanci MZ Grude Centar održavaju se u prostoru MZ.

Problemi

(infrastruktura – putovi, vodovod, kanalizacija, škole, igrališta, sportski tereni, prava, socijalni problemi, zdravstvena zaštita, ambulante, nezaposleni …)

Projekti realizirani u zadnje tri godine su:

          vijeće u novom sazivu je započelo sa radom 15.01.2011. godine te je prvi projekt bio sanacija dijela trotoara u samom centru (rupa dubine 3 m, dužine 4 m),

          sanacija smetlišta, tri lokacije na području MZ, utrošeno 7.000,00 KM, što smo sakupili od gospodarstvenika i samih mještana MZ,

          asfaltirana ulica Čarapuša u dužini od 250 m ( 50 % financija su dali mještani a 50 % Općina), cijelom dužinom navedene ulice postavljena javna rasvjeta,

          Asfaltirane ulice Topola i ogranak ulice Gojka Šuška u dužini cca 700 m. ( financije 50 % mještani, 50 % Općina),

          Rekonstrukcija i produžetak javne rasvjete na Bobošci ( bojenje stupova i 5 novih rasvjetnih mjesta),

          Nasipanje makadamskih putova: put Cere- Raško polje u dužini 2 km, poljski putovi cca 2 km,

          Rušenje privatne garaže u ulici fra Gabre Grubičića, proširenje puta sa nogostupom i rasvjetom,

          Uređivanje školske športske dvorane,

          Dostavljanje vode domaćinstvima koja nemaju vodovodnu mrežu u ljetnim danima,

          Djelimično rješene oborinske vode na raskrsnici Boboška,

          Napravljena projektna dokumentacija za put prema naseljenom mjestu Otok, riješeni imovinsko pravni odnosi, stanovnici Otoka (Zucići) darovali zemlju općini za navedeni put,

          Ulica Silvija Strahimira Kranjčevića na novo probijena i u potpunosti završena.    

Trenutni problemi i potrebe MZ:

          nedostatak financija za rješavanje infrastrukture,

          putovi, kanalizacija, igralište ispred srednje škole, parking, tržnica.

Planovi MZ

Grude – Centar za naredni period

Planovi MZ Grude Centar za naredni period su:

          igralište ispred srednje škole,

          tržnica (riješena projektna dokumentacija),

          put za otok (riješena projektna dokumentacija),

          kanalizacija Pešija (riješena projektna dokumentacija),

          kanalizacija na završetku ulice Stjepana Radića

          asfaltiranje triju gradskih ulica,

          nasipanje poljskih putova,

      –      socijalni slučajevi u MZ.