Ovdje možete preuzeti sljedeće dokumente:

 

 

Statut općine Grude

Izmjene i dopune Statuta općine Grude 2/13

 

Vodič – Partnerstvo s građanima

 

Zastava općine Grude

 

Grb općine Grude

 

Strategija razvitka općine Grude do 2015.godine

 

Strategija komuniciranja općine Grude s građanima i javnosti

 

Etički kodeks za izabrane općinske dužnosnike

 

Registar poslovnih subjekata općine Grude

 

Priručnik i kodeks o  ZOSPIJ-u za osoblje općine Grude

 

Obrazac – Zahtjev za pristup informacijama

 

Vodič za pristup informacijama općine Grude

 

Zakon o slobodnom pristupu informacijama

 

Zakon o načelima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine

 

Proračun Općine Grude za 2009. godinu

 

Grude Info – Bilten općine Grude br. 1. – Studeni 2008.

 

Grude Info – Bilten općine Grude br. 2. – Studeni 2009.
 
Proračun Općine Grude za 2010. godinu
 
Priručnik – Uredsko poslovanje
 

Zahtjev za inspekcijsku kontrolu