Nakon što je proveden Javni natječaj za dodjelu materijalnih potpora i stipendija studentima sa područja općine Grude u akademskoj 2012./2013. godini i nakon što je Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja utvrdilo listu načelnik općine Grude Ljubo Grizelj donio je Odluku o dodjeli materijalnih potpora i stipendija studentima u akademskoj 2012./2013. godini.

Ovom odlukom za akademsku 2012./2013. godinu dodjeljuju se 70 materijalnih potpora studentima sa područja općine Grude kao i jedna stipendija. Iznos godišnje materijalne potpore po jednom studentu je 800,00 KM a stipendije 1.500,00 KM i isplatit će se studentima na tekuće račune do početka iduće akademske godine u tri obroka.

Studenti su dužni u roku sedam dana od dana objavljivanja ove odluke na web stranici ili oglasnoj ploči općine Grude dostaviti Općinskoj službi za financije brojeve tekućih računa na koje će se isplatiti novčana sredstva.

Spomenutu odluku s popisom studenata dobitnika novčane pomoći možete u cijelosti pročitati ovdje.