U utorak 30. travnja 2013. godine pod predsjedavanjem Predsjednika Draženka Vranješa održana je 5. sjednica Općinskog vijeća Grude. Razmatrano je 20 točaka dnevnog reda.

U prvoj točki dnevnog reda usvojen je  Izvod iz zapisnika s 4. sjednice Općinskog vijeća. Nakon druge točke dnevnoga reda Vijećnička pitanja pristupilo se usvajanju izvješća o radu javnih ustanova, udruga i poduzeća općine Grude za 2012. godinu. Tako su usvojeni: Izvješće o radu Javne ustanove Centar za socijalni rad Grude, Izvješće o radu Dječjeg vrtića Grude, Izvješće o radu Narodne knjižnice Grude, Izvješće o radu  Javnog poduzeća Veterinarska stanica Grude, Izvješća o radu Udruga proisteklih iz Domovinskog rata Grude i  to: Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Grude, HVIDRA Grude, Udruge obitelji poginulih i nestalih branitelja općine Grude, kao i Udruge branitelja iz Domovinskog rata oboljelih od PTSP-a Grude. Također su usvojeni  Izvješće o radu Osnovne škole Ruđera Boškovića Grude, Izvješće o radu Osnovne škole fra Stipana Vrljića Sovići, Izvješće o radu Osnovne škole A.B. i S. Šimića Drinovci, Izvješće o radi Srednje škole A.B. Šimića Grude, Izvješće o radu Javne ustanove „Vrilo“ Grude u 2012. godini i financijski plan za 2013. godinu, te Izvješće o radu Javnog poduzeća „Komunalno“ Grude.

U točkama 16., 17. i  18. Općinsko vijeće je jednoglasno usvojilo Prijedloge Rješenja  o dodjelama neizgrađenog općinskog zemljišta.

U točki 19. s 16 glasova „za“ je usvojen Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o uvjetima i načinu dodijele građevnog zemljišta u državnom vlasništvu.

U točki 20. usvojeno je Rješenje o imenovanju Savjeta za izradu prostornoga plana općine Grude.