Bosna i Hercegovina

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA

-OPĆINSKO VIJEĆE GRUDE-

Broj: 01-05-776/13

Grude, 22. svibnja 2013.

Temeljem članka 58. stavak 1. i članka 60. Poslovnika Općinskog vijeća Grude (“Službeni glasnik općine Grude”, broj: 1/08, 2/10, 8/10), sazivam 6. sjednicu Općinskog vijeća Grude, za srijedu 29. svibnja 2013. godine s početkom u 9,00 sati.

Za sjednicu predlažem slijedeći

D n e v n i r e d

1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika s 5. sjednice Općinskog vijeća Grude,
2. Vjećnička pitanja,
3. Prezentacija Strategije razvitka Županije Zapadnohercegovačke za razdoblje 2014.-2020. godine,
4. Izvješće o radu Eko udruge „KADULJA“ Grude u 2012. godini,
5. Prijedlog Suglasnosti na Cjenik veterinarskih usluga Veterinarske stanice Grude,
6. Prijedlog Rješenja o dodjeli građevnog zemljišta gospodarskom društvu TP „DRINOVCI“ Grude,
7. Prijedlog Rješenja o dodjeli građevnog zemljišta Ivanu Šimiću iz Borajne,
8. Prijedlog Rješenja o dodjeli građevnog zemljišta Mariu Šimiću iz Borajne,
9. Prijedlog Rješenje o dodjeli građevnog zemljišta Borislavu Tomiću iz Pogane Vlake,
10. Prijedlog Rješenja o dodjeli građevnog zemljišta Dinku Tomiću iz Pogane Vlake,
11. Prijedlog Rješenja o dodjeli građevnog zemljišta Filipu Tomiću iz Pogane Vlake,
12. Prijedlog Rješenja o dodjeli građevnog zemljišta Filipu Glavašu iz Drinovaca,
13. Prijedlog Rješenja o dodjeli građevnog zemljišta gospodarskom društvu „PUŠINA“ Drinovci,
14. Prijedlog Rješenja o dodjeli građevnog zemljišta gospodarskom društvu „PUŠINA“ Drinovci,
15. Prijedlog Rješenja o dodjeli građevnog zemljišta HLU „MALIČ“ Grude,
16. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za zaključivanje Ugovora o korištenju zemljišta između općine Grude i DVD Gorica,

 

Sjednica će se održati u dvorani Općine Grude (montažna zgrada).

 

 

Predsjednik

Draženko Vranješ, v.r.