Bosna i Hercegovina

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA

-OPĆINSKO VIJEĆE GRUDE-

Broj: 01-05-521/13

Grude, 24. travnja 2013.

 

 

 

Temeljem članka 58. stavak 1. i članka 60. Poslovnika Općinskog vijeća Grude (“Službeni glasnik općine Grude”, broj: 1/08, 2/10, 8/10), sazivam 5. sjednicu Općinskog vijeća Grude, za utorak 30. travnja 2013. godine s početkom u 9,00 sati.

 

Za sjednicu predlažem slijedeći

D n e v n i r e d

1. Usvajanje Izvoda iz Zapisnika s 4. sjednice Općinskog vijeća Grude,
2. Vjećnička pitanja,
3. Izvješće o radu Javne ustanove Centar za socijalni rad Grude u 2012. godini,
4. Izvješće o radu Dječjeg vrtića Grude u 2012. godini,
5. Izvješće o radu narodne knjižnice Grude u 2012. godini,
6. Izvješće o radu Javnog poduzeća Veterinarska stanica Grude u 2012. godini,
7. Izvješće o radu Dobrovoljnog vatrogasnog društva Grude u 2012. godini,
8. Izvješće o radu Crvenog križa Grude u 2012. godini,
9. Izvješća o radu Udruga proisteklih iz Domovinskog rata u 2012. godini:

a) Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Grude,
b) HVIDRA Grude,
c) Udruga obitelji poginulih i nestalih branitelja općine Grude,
d) Udruga branitelja iz Domovinskog rata oboljelih od PTSP-a Grude,

10. Izvješće o radu Osnovne škole Ruđera Boškovića Grude u 2012. godini,
11. Izvješće o radu Osnovne škole fra Stipana Vrljića Sovići u 2012. godini,
12. Izvješće o radu Osnovne škole A.B. i S. Šimića Drinovci u 2012. godini,
13. Izvješće o radu Srednje škole A. B. Šimića Grude u 2012. godini,
14. Izvješće o radu Javne ustanove „VRILO“ Grude u 2012. godini i Financijski plana za 2013. godinu,
15. Izvješće o radu Javnog poduzeća „KOMUNALNO“ Grude u 2012. godini,
16. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva u korist Slobodana Glavaša iz Drinovaca,
17. Prijedlog Rješenje o dodjeli zemljišta JP „Elektroprivreda HZ-HB“ Mostar, Distribucija Grude,
18. Prijedlog Rješenja o dodjeli građevnog zemljišta Slavku Mariću iz Gruda,
19. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o uvjetima i načinu dodjele građevnog zemljišta u državnom vlasništvu,
20. Prijedlog Odluke o imenovanju Savjeta za izradu prostornog plana općine Grude.

 

Sjednica će se održati u dvorani Općine Grude (montažna zgrada).

 

 

Predsjednik

Draženko Vranješ, v.r.