NaslovnicaOpćinsko vijećeSjednice OVNajava - 2. Sjednica Općinskog vijeća Grude

Najava - 2. Sjednica Općinskog vijeća Grude

Bosna  i  Hercegovina

FEDERACIJA BOSNE  I  HERCEGOVINE

ŽUPANIJA  ZAPADNOHERCEGOVAČKA

OPĆINA GRUDE

OPĆINSKO VIJEĆE GRUDE

 

Broj: 01-05-1749/16

Grude, 9. prosinca 2016. godine

Temeljem članka 58. stavak 1. i članka 60. Poslovnika Općinskog vijeća Grude (“Službeni glasnik općine Grude”, broj: 1/08, 2/10, 8/10), sazivam 2. sjednicu Općinskog vijeća Grude, za četvrtak 15.  prosinca  2016. godine s početkom u  9,00 sati i predlažem:

-          Preuzimanje dužnosti vijećnika davanjem i potpisivanjem svečane prisege vijećnika Tomislava Paradžika, HDZ BiH,

Za sjednicu predlažem slijedeći

                               D n e v n i   r e d

1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Grude,

2. Vijećnička pitanja,

3. Prijedlog Odluke o izboru zamjenika predsjednika Općinskog vijeća Grude,

4. Prijedlog Odluka o izboru člana Odbora za gospodarstvo, financije i proračun Općinskog vijeća Grude,

5. Prijedlog Proračuna općine Grude za 2017. godinu,

6. Prijedlog Odluke o izvršenju proračuna općine Grude za 2017. godine,

7. Prijedlog Programa rada Općinskog vijeća Grude za 2017. godinu,

8. Prijedlog Odluke o odobravanju pribavljanja bankovnog  jamstva u korist Uprave za neizravno  oporezivanje BiH,

9. Prijedlog Zaključka o davanju ovlaštenja Općinskom načelniku za pokretanje postupka izuzimanja iz postupka privatizacije,

10. Prijedlog Zaključka o davanju ovlaštenja za zaključivanje ugovora o kupnji nekretnine,

11. Prijedlog Zaključka o davanju ovlaštenja Općinskom načelniku za vođenje postupka o zamjeni nekretnina između općine Grude i Vlade Županije Zapadnohercegovačke,

12. Prijedlog Odluke o određivanju građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu u K.o. Ružići,

13. Prijedlog Zaključka o davanju ovlaštenja Općinskom načelniku za zaključivanje ugovora o zamjeni zemljišta sa Mirom Alilovićem iz Ružića,

14. Prijedlog Zaključka o davanju ovlasti Općinskom načelniku Grude,

 

Sjednica će se održati u dvorani Općine Grude (montažna zgrada).

                                                                                                                                                             

                           Predsjednik

     Draženko Vranješ, v.r.

e-registar

Gradovi prijatelji

grad-prijatelj-slunj

grad-prijatelj-baldisero-to

 

KARTA GEOPORTALA

geoportal

PREGLED KATASTARSKIH PODATAKA

katastar

Vrijeme u Grudama

Temperatura: 16.9 °C
Tlak zraka: 990.9 mbar
Relativna vlaga: 3.0 %
Brzina vjetra: 1.4 m/s
Smjer vjetra: Z
Udar vjetra: 3.7 m/s
Količina oborina: 0.0 l
Ažurirano: 14.10.2018 12:00

ss2017

Prostorna osnova općine Grude

prostorna-osnova

Pretraživanje

Investicijski-profil-Grude-ENG-WEB Page 01

trebizat-heritage-trails