NaslovnicaOpćinsko vijećeSjednice OVNajava - 26. Sjednica Općinskog vijeća Grude

Najava - 26. Sjednica Općinskog vijeća Grude

Bosna  i  Hercegovina

FEDERACIJA BOSNE  I  HERCEGOVINE

ŽUPANIJA  ZAPADNOHERCEGOVAČKA

OPĆINA GRUDE

OPĆINSKO VIJEĆE GRUDE

 

Broj: 01-05-518/16

Grude, 31. ožujka  2016. godine

Temeljem članka 58. stavak 1. i članka 60. Poslovnika Općinskog vijeća Grude (“Službeni glasnik općine Grude”, broj: 1/08, 2/10, 8/10), sazivam 26. sjednicu Općinskog vijeća Grude, za četvrtak 7. travnja  2016. godine s početkom u   09,00 sati.

Za sjednicu predlažem slijedeći

                            D n e v n i   r e d

 

1.      Usvajanje Izvoda iz zapisnika s 25. sjednice Općinskog vijeća Grude,

2.      Vijećnička pitanja,

3.      Izvješće o izvršenju Proračuna općine Grude u 2015. godini,

4.      Izvješće o radu Općinskog pravobraniteljstva Grude u 2015. godini,

5.      Izvješće o radu Općinskog izbornog povjerenstva Grude u 2015. godini,

6.      Izvješće o radu Centra za socijalni rad Grude 2015. godini,

7.      Izvješće o radu Dječjeg vrtića Grude u 2015. godini,

8.      Izvješće o radu Narodne knjižnice Grude u u 2015. godini,

9.      Izvješće o radu JP “KOMUNALNO” d.o.o. Grude,

10.  Izvješće o radu Crvenog križa Grude u 2015. godini,

11.  Izvješće o radu HNK Grude Grude u 2015. godini,

12.  Izvješće o radu HNK Drinovci Drinovci u 2015. godini,

13.  Izvješće o radu HKK Grude Grude u 2015. godini,

14.  Izvješće o radu HŽRK Grude-Autoherc Grude u 2015. godini,

15.  Izvješće o radu Udruge Grudske mažoretkinje u 2015. godini,

16.  Izvješće o radu BK Grude Grude u 2015. godini,

17.  Izvješće o radu Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Grude u 2015. godini,

18.  Izvješće o radu Udruge obitelji poginulih i nestalih branitelja Domovinskog rata Grude u 2015. godini,

19.  Izvješće o radu Udruge HVIDR-e Grude u 2015. godini,

20.  Izvješće o radu Udruge branitelja i invalida Domovinskog rata liječenih od PTSP-a Grude u 2015. godini,

21.  Prijedlog Rješenja o razrješenju Nadzornog odbora JP Veterinarska stanice d.o.o. Grude,

22.  Prijedlog Odluke o usvajanju Programa aktivnosti na pripremi, izradi i donošenju Prostornog plana općine Grude,

23.  Prijedlog Odluke o određivanju građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu u K.o. Grude-grad,

24.  Prijedlog Zaključka o davanju ovlaštenja Općinskom načelniku za zaključivanje ugovora u prodaji građevinskog zemljišta sa Tonkom Sabljo iz Gruda,

25.  Prijedlog Rješenja o utvrđenju prava vlasništva u korist Daria Sablje (Mariofila) iz Gruda.

 

                                                Sjednica će se održati u dvorani Općine Grude (montažna zgrada).

                                                                                                                                                               

                                                  Predsjednik                         

Draženko Vranješ, v.r.

 

e-registar

Gradovi prijatelji

grad-prijatelj-slunj

grad-prijatelj-baldisero-to

 

KARTA GEOPORTALA

geoportal

PREGLED KATASTARSKIH PODATAKA

katastar

Vrijeme u Grudama

Temperatura: 22.2 °C
Tlak zraka: 988.2 mbar
Relativna vlaga: 42.0 %
Brzina vjetra: 5.0 m/s
Smjer vjetra: JI
Udar vjetra: 9.1 m/s
Količina oborina: 0.0 l
Ažurirano: 24.4.2019 17:00

ss2017

Prostorna osnova općine Grude

prostorna-osnova

Pretraživanje

trebizat-heritage-trails