NaslovnicaOpćinsko vijećeSjednice OVNajava - 19. sjednica Općinskog vijeća Grude

Najava - 19. sjednica Općinskog vijeća Grude

grbBosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA GRUDE
-OPĆINSKO VIJEĆE GRUDE-
Broj:01-05-569/15                                                                                                                                                                                                                                                            

Grude, 8. travnja 2015. godine

Temeljem članka 58. stavak 1. i članka 60. Poslovnika Općinskog vijeća Grude (“Službeni glasnik općine Grude”, broj: 1/08, 2/10, 8/10), sazivam 19. sjednicu Općinskog vijeća Grude za utorak 14. travnja 2015. godine s početkom u 9,00 sati.

Za sjednicu predlažem slijedeći

D n e v n i   r e d

 1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 18. sjednice Općinskog vijeća Grude,
 2. Vijećnička pitanja,
 3. Nacrt Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta općine Grude,
 4. Izvješće o radu JP “Veterinarska stanica” Grude u 2014. godini,
 5. Izvješće o radu Centra za socijalni rad Grude u 2014. godini,
 6. Izvješće o radu Osnovne glazbene škole “Grude” Grude u 2014. godini,
 7. Izvješće o radu Dječjeg vrtića “Grude” Grude u 2014. godini,
 8. Izvješće o radu Crvenog križa Grude u 2014. godini,
 9. Izvješće o radu Dobrovoljnog vatrogasnog društva Grude u 2014. godini,  
 10. Izvješće o radu Dragovoljnog vatrogasnog društva Gorica u 2014. godini,
 11. Izvješće o radu Eko udruge “KADULJA” Grude u 2014. godini,
 12. Izvješće o radu Boćarskog kluba “Grude” Grude u 2014. godini,
 13. Izvješće o radu HNK Grude u 2014. godini,
 14. Izvješće o radu KK “Grude” Grude u 2014. godini,
 15. Izvješće o radu HNK “Drinovci” Drinovci u 2014. godini,  
 16. Izvješće o radu Društva Grudske mažoretkinje u 2014. godini,  
 17. Izvješće o radu Udruge obitelji poginulih i nestalih branitelja Domovinskog rata općine Grude u 2014. godini,
 18. Izvješće o radu Udruge branitelja i invalida Domovinskog rata liječenih od PTSP-a Podružnica Grude u 2014. godini,
 19. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika Odbora za reviziju JP “Komunalno” d.o.o. Grude,
 20. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na korištenje grba općine Grude HPK “Grude” Grude,
 21. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na korištenje grba općine Grude Vijeću mladih općine Grude,
 22. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva u korist Ante (Zorana) Šimića iz Dragićine.

Sjednica će se održati u dvorani Općine Grude (montažna zgrada).

 

Predsjednik

Draženko Vranješ, v.r.

e-registar

Gradovi prijatelji

grad-prijatelj-slunj

grad-prijatelj-baldisero-to

 

KARTA GEOPORTALA

geoportal

PREGLED KATASTARSKIH PODATAKA

katastar

Vrijeme u Grudama

Temperatura: 8.1 °C
Tlak zraka: 966.4 mbar
Relativna vlaga: 75.0 %
Brzina vjetra: 0.8 m/s
Smjer vjetra: I
Udar vjetra: 3.1 m/s
Količina oborina: 0.1 l
Ažurirano: 23.1.2019 17:00

ss2017

Prostorna osnova općine Grude

prostorna-osnova

Pretraživanje

Investicijski-profil-Grude-ENG-WEB Page 01

trebizat-heritage-trails