NaslovnicaOpćinska upravaNatječaji i oglasiJavna nabava2018.

Sukladno članku 17. stavak 2. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH», broj: 39/14) obaveza ugovornih tijela je da u roku 60 od dana donošenja proračuna donesu plan nabave za sve nabave čija je vrijednost veća od vrijednosti utvrđenih u članku 14. stavak 1. Zakona i isti objave na svojim internetskim stranicama.

Sukladno navedenim zakonski odredbama općina Grude je na temelju stvarnih potreba i planiranih sredstava u Proračunu općine Grude formira Plan nabave koji sadrži: redni broj nabave, oznaku iz JRJN, predmet nabave, procijenjenu vrijednost nabave ako je poznata, vrstu postupka javne nabave, sklapa li se ugovor ili okvirni sporazum, planirani početak postupka javne nabave, konto proračuna na kojem su osigurana sredstva za predmetnu javnu nabavu, te planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma.

Plan javne nabave podložan je promjenama ukoliko se pojave nove potrebe ili mogućnosti nabave roba, radova ili usluga, a sve izmjene i dopune biti će vidljivo označene u odnosu na osnovni plan i odmah će biti objavljene na internetskim stranicama.

OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA OPĆINA GRUDE

PLAN NABAVE OPĆINE GRUDE ZA 2018. GODINU

PLAN NABAVE OPĆINE GRUDE ZA 2018. GODINU - DOPUNA I

PLAN NABAVE OPĆINE GRUDE ZA 2018. GODINU - DOPUNA II

PLAN NABAVE OPĆINE GRUDE ZA 2018. GODINU - DOPUNA III

PLAN NABAVE OPĆINE GRUDE ZA 2018. GODINU - DOPUNA IV

PLAN NABAVE OPĆINE GRUDE ZA 2018. GODINU - DOPUNA V

PLAN NABAVE JAVNE USTANOVE VRILO ZA 2018. GODINU

# Naziv Datum objave
1 Nabava radova rekonstrukcija lokalne ceste Veliki Most-Podzelenikovac i ostalih lokalnih cesta 26 studenog 2018
2 Izgradnja oborinske odvodnje u svrhu rješavanja bujičnih voda oko partera Osnovne škole Ruđer Bošković Grude 31 listopada 2018
3 Nabav radova izgradnje transportno-distributivnog vodvoda VS Tkanice-Tihaljina centar 24 rujna 2018
4 Nabava usluga čišćenja i održavanja lokalnih cesta u zimskom razdoblju na području općine Grude sukladno Planu zimskog održavanja za 18/19 13 rujna 2018
5 Nabava asfaltiranja lokalnih cesta 2018. godina 10 rujna 2018
6 JU Vrilo: Nabava radova izgradnje ureda za potrebe javne ustanove Vrilo 09 srpnja 2018
7 JU Vrilo: Poziv za dostavu ponuda za nabavu odvjetničkih usluga 20 lipnja 2018
8 Izgradnja poslovnog objekta u ulici Fra Gabre Grubišića Faza III 01 lipnja 2018
9 Nabava i ugradnja opreme za automatsko doziranje klora i uvezivanje u SCADA sustav 28 svibnja 2018
10 JU Vrilo: Poziv za dostavu ponuda za nabavu hotelsko-restoranskih usluga 23 svibnja 2018

Stranica 1 od 2

e-registar

Gradovi prijatelji

grad-prijatelj-slunj

grad-prijatelj-baldisero-to

 

KARTA GEOPORTALA

geoportal

PREGLED KATASTARSKIH PODATAKA

katastar

Vrijeme u Grudama

Temperatura: 8.1 °C
Tlak zraka: 966.4 mbar
Relativna vlaga: 75.0 %
Brzina vjetra: 0.8 m/s
Smjer vjetra: I
Udar vjetra: 3.1 m/s
Količina oborina: 0.1 l
Ažurirano: 23.1.2019 17:00

ss2017

Prostorna osnova općine Grude

prostorna-osnova

Pretraživanje

Investicijski-profil-Grude-ENG-WEB Page 01

trebizat-heritage-trails