NaslovnicaOpćinska upravaNatječaji i oglasiJavni natječaj za dodjelu stipendija studentima deficitarnih zanimanja u akademskoj 2012/13. godini

Javni natječaj za dodjelu stipendija studentima deficitarnih zanimanja u akademskoj 2012/13. godini

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Županija Zapadnohercegovačka

Općina Grude

Općinski načelnik

Broj: 02-38-482/13

Grude, 22. travnja 2013. godine


Temeljem članka 7., stavak 1. Odluke o stipendiranju studenata koji se obrazuju za deficitarna zanimanja (Službeni glasnik općine Grude, br. 2/13) za školsku 2012./2013. godinu, r a s p i s u j e m:

 

J A V N I        N A T J E Č A J
za dodjelu stipendija studentima koji se obrazuju za deficitarna zanimanja

u akademskoj 2012./2013. godini

 

1. U akademskoj 2012./2013. godini dodijelit će se sedam stipendija za studente koji se obrazuju za deficitarna zanimanja, u godišnjem iznosu od po 1.500,00 KM, a koja se isplaćuje u deset mjesečnih rata po 150,00 KM, i to:

 

- 3 stipendije – za magistar/magistrica matematike i fizike,

- 2 stipendije – za magistar/magistrica biologije i kemije,

- 2 stipendije – za magistar/magistrica geodezije i geoinformatike.

 

2. Pravo na dodjelu stipendije ima redoviti student koji ispunjava sljedeće uvjete:

- da je državljanin BiH,

- da ima neprekidno prebivalište u trajanju od 5 godina na području općine Grude,

- da je student 3., 4. ili 5. godine,

- da je student sveučilišnog studija na kojem se obrazuje za deficitarno zanimanje,

- da nije stariji od 26 godina,

- da studira na državnom fakultetu u BiH i/ili Republici Hrvatskoj,

- Pod pojmom student, u smislu ovog Natječaja, podrazumijeva se student koji pohađa redoviti sveučilišni studij nakon kojeg stječe zvanje magistar/magistra s ukupno 300 ECTS bodova.

 

3. Ovim kriterijima definiran je način bodovanja pristupnika za dodjelu stipendije studentima koji se obrazuju za deficitarna zanimanja:

Uspjeh u obrazovanju:

- prosječna ocjena ostvarena u posljednje dvije godine školovanja.

 

Pristupnik Natječaju zahtjev podnosi na prijavnom obrascu – PRIJAVA, a uz koju treba priložiti:

- Uvjerenje o prebivalištu u trajanju od najmanje 5 godina, ne starije od 3 mjeseca (PU Grude),

- Ovjeren preslik osobne iskaznice (matičar),

- Uvjerenje od fakulteta da je redovni student u školskoj 2012./2013. godini,

- Ovjerenu izjavu da ne ostvaruju neku drugu stipendiju, studentsku potporu ili kredit (matičar),

- Ovjeren preslik ili izvornik prijepisa ocjena za posljednje dvije godine obrazovanja (matičar ili fakultet),

 

4. Obrasci se mogu podignuti u zgradi općine Grude, fra Gabre Grubišića br. 4 (pisarnica), radnim danom od 8,30 do 15,00 sati, te na internet stranici općine Grude www.grude.info

 

5. Prijavu s dokazima poslati na adresu: Općina Grude, Povjerenstvo za dodjelu stipendija studentima za školsku 2012./2013. godinu, fra Gabre Grubišića broj 4. 88340 Grude, BiH , s naznakom: "Ne otvarati", ili donijeti osobno u općinu ( Služba za opću upravu, branitelje iz Domovinskog rata i društvene djelatnosti).

 

Natječaj ostaje otvoren 15 dana od dana objave na internet stranici općine Grude www.grude.info

 

Nepotpune prijave neće se razmatrati.

Sve dodatne informacije zainteresirani mogu dobiti u Općinskoj službi za društvene djelatnosti, opću upravu i branitelje, telefon: 039/660-911.

 

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uvjeta za dodjelu stipendija neće se vraćati podnositeljima.

 

6. Lista pristupnika koji ostvare pravo na stipendiju objavit će se na oglasnoj ploči Općine, fra Gabre Grubišića br. 4. i na internet stranici općine Grude www.grude.info

Svaki pristupnik Natječaju može na listu podnijeti pisani prigovor Načelniku u roku osam dana od dana objave liste na oglasnoj ploči Općine, odnosno na internet stranici općine Grude www.grude.info , i to putem pošte na adresu: Općina Grude, fra Gabre Grubišića br. 4, Službe za opću upravu, branitelje iz Domovinskog rata i društvene djelatnosti, 88340 Grude.


Načelnik

 

Ljubo Grizelj

 

Ovdje možete preuzeti sljedeće obrasce:

1. Prijava na natječaj za studentske potpore i stipendije

2. Izjava da student ne prima drugu stipendiju

e-registar

Gradovi prijatelji

grad-prijatelj-slunj

grad-prijatelj-baldisero-to

 

KARTA GEOPORTALA

geoportal

PREGLED KATASTARSKIH PODATAKA

katastar

Vrijeme u Grudama

Temperatura: 11.9 °C
Tlak zraka: 990.6 mbar
Relativna vlaga: 3.0 %
Brzina vjetra: 1.3 m/s
Smjer vjetra: J
Udar vjetra: 2.2 m/s
Količina oborina: 0.0 l
Ažurirano: 10.11.2018 17:00

ss2017

Prostorna osnova općine Grude

prostorna-osnova

Pretraživanje

Investicijski-profil-Grude-ENG-WEB Page 01

trebizat-heritage-trails