NaslovnicaOpćinska upravaNatječaji i oglasiJavni poziv za iskazivanje interesa za obavljanje poslova prikupljanja i odvoza komunalnog otpada na dijelu općine Grude

Javni poziv za iskazivanje interesa za obavljanje poslova prikupljanja i odvoza komunalnog otpada na dijelu općine Grude

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA

OPĆINA GRUDE

OPĆINSKI NAČELNIK

 

Broj: 02-23-177/14

Grude, 17.2.2014.godine

Na temelju članka 42. Statuta općine Grude („Službeni glasnik općine Grude“ broj: 1/08 i 2/13) i članka 24. Odluke o komunalnom redu („Službeni glasnik općine Grude“ broj: 2/10 i 1/14) Općinski načelnik objavljuje

J A V N I  P O Z I V

 za iskazivanje interesa za  obavljanje poslova prikupljanja i

odvoza komunalnog otpad na dijelu općine Grude

Općina Grude  poziva sva zainteresirana poduzeća da iskažu svoj interes dostavom pisma namjere za obavljanje poslova prikupljanja i odvoza  komunalnog otpada na području dijela općine Grude.

Javni poziv se odnosi na područje: Blaževića, Sovića Gornjih i Donjih, Gorice, Drinovaca, Tihaljine, dijela Ružića, dijela Donjih Mamića.       

Prilikom iskazivanja interesa potencijalni ponuditelj u pismu namjere je dužan dostaviti kontakt podatke (ime i prezime osobe za kontakt, adresu, broj telefona, broj faxa, e-mail adresu), kao i obrazložiti svoje mogućnosti, načine i uvjete za pružanje usluge prikupljanja i odvoza komunalnog otpada.

Po prijemu pisma namjere nadležne službe će ostvariti kontakt sa zainteresiranim poduzećima i dogovoriti daljnje aktivnosti.      

Pisma namjere se dostavljaju neposredno na protokol ili putem pošte na slijedeću adresu: Fra Gabre Grubišića broj 4,  88340 Grude  s naznakom «PISMO NAMJERE ZA ISKAZIVANJE INTERESA ZA OBAVLJANJE POSLOVA PRIKUPLJANJA I ODVOZA  KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE GRUDE».

Danom predaje pisma namjere smatra se dan zaprimanja pisma na protokolu općine Grude. Pisma predana izvan navedenog roka nisu valjana i neće se uzimati u razmatranje.

Rok za podnošenje pisma namjere za iskazivanje interesa je 10 (deset) dana od dan objave u „Večernjem listu“ i web stranici općine Grude.

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Ljubo Grizelj

e-registar

Gradovi prijatelji

grad-prijatelj-slunj

grad-prijatelj-baldisero-to

 

KARTA GEOPORTALA

geoportal

PREGLED KATASTARSKIH PODATAKA

katastar

Vrijeme u Grudama

Temperatura: 8.1 °C
Tlak zraka: 992.6 mbar
Relativna vlaga: 73.0 %
Brzina vjetra: 1.1 m/s
Smjer vjetra: JZ
Udar vjetra: 2.0 m/s
Količina oborina: 0.0 l
Ažurirano: 20.2.2019 13:00

ss2017

Prostorna osnova općine Grude

prostorna-osnova

Pretraživanje

Investicijski-profil-Grude-ENG-WEB Page 01

trebizat-heritage-trails