NaslovnicaNovostiPriopćenje sa 9. sjednice Općinskog vijeća Grude

Priopćenje sa 9. sjednice Općinskog vijeća Grude

                                         Priopćenje sa 9. sjednice Općinskog vijeća Grude

Općinsko vijeće Grude održalo je 9. sjednicu 27. listopada 2017. godine. Dnevni red od 9 točaka dostavljenih u materijalima za sjednicu, dopunjen je s tri nove točke.

Svi predloženi akti jednoglasno su usvojeni.       

Odlukom o izmjeni i dopunama Odluke o općinskim upravnim pristojbama i Tarifi upravnih pristojbi smanjena je visina određenog broja općinskih upravnih pristojbi.

Odluko o organiziranju i funkcioniranju zaštite od požara i vatrogastva na području općine Grude, između ostalog, predviđeno je formiranje profesionalne vatrogasne postrojbe općine Grude.

Odlukom o usvajanju Plana zaštite od požara usvojen je Plan koji je izrađen na temelju Procjene ugroženosti od požara općine Grude.

Rješenjem o imenovanju tri člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića “Grude” Grude u Upravno vijeće iz reda osnivača i roditelja imenovani su: Zoran Vlašić, Katica Pralas i Marijana Vekić.

Odlukom o izmjeni i dopunama Regulacijskog plana Gospodarske zone “Pogana Vlaka-Poljanice” servisne prometnice u okviru Zone proširene su sa 4,5 m na 10 m.

Odlukom o prodaji građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja–licitacije u Gospodarskoj zoni „Pogana Vlaka-Poljanice“ na javnoj licitaciji će biti ponuđeno 20 građevinskih parcela za izgradnju gospodarskih objekata.

Odlukom o odobravanju zamjene nekretnine u vlasništvu općine Grude ovlašten je Općinski načelnik da sa Vladom ŽZH zaključi ugovor o zamjeni nekretnine (poslovnog prostora površine 73 m2) u vlasništvu općine Grude za nekretninu (bivša Policijska stanica Grude) u vlasništvu Županije Zapadnohercegovačke.

Odlukom o određivanju građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu u u K.o. Dragićina određena je parcela površine 1.471 m2 zv. “Kod Glibuše i Luke”.

Odlukom o prodaji građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja-licitacije u K. o. Dragićina određena je prodaja parcele površine 1.471 m2 zv. “Kod Glibuše i Luke”.

Odlukom o dodjeli javnog priznanja Nagrada općine Grude TP Drinovci d.o.o. Grude je postalo nositelj ovog javnog priznanja

e-registar

Gradovi prijatelji

grad-prijatelj-slunj

grad-prijatelj-baldisero-to

 

KARTA GEOPORTALA

geoportal

PREGLED KATASTARSKIH PODATAKA

katastar

Vrijeme u Grudama

Temperatura: 8.1 °C
Tlak zraka: 966.4 mbar
Relativna vlaga: 75.0 %
Brzina vjetra: 0.8 m/s
Smjer vjetra: I
Udar vjetra: 3.1 m/s
Količina oborina: 0.1 l
Ažurirano: 23.1.2019 17:00

ss2017

Prostorna osnova općine Grude

prostorna-osnova

Pretraživanje

Investicijski-profil-Grude-ENG-WEB Page 01

trebizat-heritage-trails