NaslovnicaNovostiPriopćenje sa 6. sjednice Općinskog vijeća Grude

Priopćenje sa 6. sjednice Općinskog vijeća Grude

Općinsko vijeće Grude održalo je 6. sjednicu 21. travnja 2017. godine. Dnevni red, od 12 točke dnevnog reda, dostavljen u materijalima dopunjen je s dvije nove točke i jednoglasno je usvojen. Svi predloženi akti su usvojeni.

Nakon glasovanja, jednoglasno je imenovano Upravno vijeće Centra za socijalni rad Grude u sastavu: Franka Zorić, predsjednica, Marija Iličić i Dijana Primorac, članovi.

Jednoglasno je, zbog isteka mandata, razriješeno Općinsko izborno povjerenstvo Grude u sastavu: Ante Kolobarić, predsjednik, Mladenko Barić i Dražana Braćić, članovi.

Nakon glasovanja, imenovano je Općinsko izborno povjerenstvo u sastavu: Ante Kolobarić, predsjednik, Draženka Prlić i Jozo Tica, članovi.

U Upravno vijeće Javne ustanove „VRILO“ Grude imenovani su: Mladen Ćorluka, predsjednik, Ivana Barišić, Ante Galić, Stjepan Vlašić i Daniela Perić, članovi.

U Nadzorni odbor JP KOMUNALNO d.o.o. Grude imenovani su: Alen Kondža, predsjednik, Frano Glavaš i Josip Tomić, članovi.

Nakon glasovanja, jednoglasno je imenovano Povjerenstvo za provedbu postupka prodaje neizgrađenog građevnog zemljišta putem javnog nadmetanja-licitacije u sastavu: Antonela Slišković, predsjednica, Nediljka Alerić i Željka Penava, članovi. Za zamjenicu predsjednice imenovana je Anđelka Zucić, a Maja Mrvelj i Srećko Paradžik za zamjenike članova.

Odlukom o određivanju građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu u K.o. Drinovci određena je k.č. zvana “Petnik”, površine 476 m2, nakon čega je donijeta Odluka o prodaji ove građevinske čestice neposrednom pogodbom.

Rješenjem o o utvrđivanju prava vlasništva u korist Ante Miloša iz Gruda istom je utvrđeno pravo vlasništva na građevinskim parcelama površine 54 m2 i 1.040 m2, uz naknadu.

Odlukom o ukidanju statusa javnog dobra u K.o. Drinovci ukinut je status javnog dobra na k.č. zvana “Grebine” u K.o. Drinovci površine 80 m2.

Rješenjem o utvrđivanju prava vlasništva u korist Zdenka Tomića (Jerke) iz Donjih Mamića istom je utvrđeno pravo vlasništva na zemljištu u K.o. Mamići, površine 737 m2, uz naknadu.

Nakon glasovanja, jednoglasno je usvojena Odluka o pokretanju aktivnosti za prelazak na riznični način poslovanja.

e-registar

Gradovi prijatelji

grad-prijatelj-slunj

grad-prijatelj-baldisero-to

 

KARTA GEOPORTALA

geoportal

PREGLED KATASTARSKIH PODATAKA

katastar

Vrijeme u Grudama

Temperatura: 8.1 °C
Tlak zraka: 966.4 mbar
Relativna vlaga: 75.0 %
Brzina vjetra: 0.8 m/s
Smjer vjetra: I
Udar vjetra: 3.1 m/s
Količina oborina: 0.1 l
Ažurirano: 23.1.2019 17:00

ss2017

Prostorna osnova općine Grude

prostorna-osnova

Pretraživanje

Investicijski-profil-Grude-ENG-WEB Page 01

trebizat-heritage-trails