NaslovnicaNovostiNajava 21. sjednice Općinskog vijeća

Najava 21. sjednice Općinskog vijeća

grbBosna  i  Hercegovina

FEDERACIJA BOSNE  I  HERCEGOVINE

ŽUPANIJA  ZAPADNOHERCEGOVAČKA

OPĆINA GRUDE

OPĆINSKO VIJEĆE GRUDE

 

Broj: 01-05-979/15

Grude,15. srpnja 2015.godine

 

Temeljem članka 58. stavak 1. i članka 60. Poslovnika Općinskog vijeća Grude (“Službeni glasnik općine Grude”, broj: 1/08, 2/10, 8/10), sazivam 21.sjednicu Općinskog vijeća Grude, za utorak 21. srpnja 2015. godine s početkom u   09,00 sati.

 

Za sjednicu predlažem slijedeći

 

D n e v n i   r e d

 

 1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 20. sjednice Općinskog vijeća Grude,

 2. Vijećnička pitanja,

 3. Prijedlog Rješenja o imenovanju člana i predsjednika Odbora za reviziju JP “KOMUNALNO” d.o.o. Grude,

 4. Prijedlog Odluke o usklađivanju pravnog statusa Mjesnih zajednica općine Grude,

 5. Prijedlog Odluke o raspisivanju i održavanju izbora za članove vijeća Mjesnih zajednica općine Grude,

 6. Prijedlog Odluke o određivanju građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu na  lokalitetu “Bezdan” u K.o. Grude,

 7. Prijedlog Zaključka o davanju ovlasti Općinskom načelniku za zaključivanje ugovora o pravu građenja na lokalitetu “Bezdan” u K.o. Grude,

 8. Prijedlog Zaključka o davanju ovlasti Općinskom načelniku za zaključivanje ugovora o kupnji nekretnine u K.o. Gorica,

 9. Prijedlog Zaključka o davanju ovlasti Općinskom načelniku za zaključivanje ugovora o prodaji zemljišta u K.o. Gorica,

 10. Prijedlog Zaključka o prodaji građevnog zemljišta putem javnog nadmetanja-licitacije u Gospodarskoj zoni “Pogana Vlaka-Poljanice”,

 11. Prijedlog Odluke o određivanju građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu na lokalitetu  K.o. Tihaljina,

 12. Prijedlog Odluke o određivanju građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu na lokalitetu u K.o. Tihaljina,

 13. Prijedlog Zaključka o davanju ovlaštenja Općinskom načelniku za zaključivanje Ugovora o korištenju zemljišta i objekta između općine Grude i Mjesne zajednice Tihaljina,

 14. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u K.o. Tihaljina,

 15. Prijedlog Rješenja o utvrđivanja prava vlasništva u korist Mjesne zajednice Tihaljina.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                               Sjednica će se održati u dvorani Općine Grude (montažna zgrada).

                                                                                                    

                                                                                                                                                                     Predsjednik                          

                                                                                                                                                              Draženko Vranješ, v.r.

e-registar

Gradovi prijatelji

grad-prijatelj-slunj

grad-prijatelj-baldisero-to

 

KARTA GEOPORTALA

geoportal

PREGLED KATASTARSKIH PODATAKA

katastar

Vrijeme u Grudama

Temperatura: 11.1 °C
Tlak zraka: 985.1 mbar
Relativna vlaga: 82.0 %
Brzina vjetra: 2.7 m/s
Smjer vjetra: SI
Udar vjetra: 6.2 m/s
Količina oborina: 0.0 l
Ažurirano: 19.3.2019 02:00

ss2017

Prostorna osnova općine Grude

prostorna-osnova

Pretraživanje

Investicijski-profil-Grude-ENG-WEB Page 01

trebizat-heritage-trails