NaslovnicaNovostiJavni natječaj za dodjelu stipendija studentima koji se obrazuju za deficitarna zanimanja

Javni natječaj za dodjelu stipendija studentima koji se obrazuju za deficitarna zanimanja

grbBosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Županija Zapadnohercegovačka
Općina Grude
Općinski načelnik


Grude, 4. prosinca 2013. godine

Temeljem članka 7., stavak 1. Odluke o stipendiranju studenata koji se obrazuju za deficitarna zanimanja (Službeni glasnik općine Grude, br. 2/13) za školsku 2013. / 2014. godinu, r a s p i s u j e m:

J A V N I    N A T J E Č A J
za dodjelu stipendija studentima koji se obrazuju za deficitarna zanimanja
u akademskoj 2013. / 2014. godini

1. U akademskoj 2013./2014. godini dodijelit će se dvije stipendije za studente koji se obrazuju za deficitarna zanimanja, u godišnjem iznosu od po 1.500,00 KM, a koja se isplaćuje u deset mjesečnih rata po 150,00 KM, i to:
- 1 stipendija – za magistar/magistrica matematike i fizike,
- 1 stipendija – za magistar/magistrica geodezije i geoinformatike.

2. Pravo na dodjelu stipendije ima redoviti student koji ispunjava sljedeće uvjete:
- da je državljanin BiH,
- da ima neprekidno prebivalište u trajanju od 5 godina na području općine Grude,
- da je student 3., 4. ili 5. godine,
- da je student sveučilišnog studija na kojem se obrazuje za deficitarno zanimanje,
- da nije stariji od 26 godina,
- da studira na državnom fakultetu u BiH i/ili Republici Hrvatskoj,
- pod pojmom student, u smislu ovog Natječaja, podrazumijeva se student koji pohađa redoviti sveučilišni studij nakon kojeg stječe zvanje magistar/magistra s ukupno 300 ECTS bodova.

3. Ovim kriterijima definiran je način bodovanja pristupnika za dodjelu stipendije studentima koji se obrazuju za deficitarna zanimanja:
Uspjeh u obrazovanju:
- prosječna ocjena ostvarena u posljednje dvije godine školovanja.

Pristupnik Natječaju zahtjev podnosi na prijavnom obrascu – PRIJAVA, a uz koju treba priložiti:
- uvjerenje o prebivalištu u trajanju od najmanje 5 godina, ne starije od 3 mjeseca (PU Grude),
- ovjeren preslik osobne iskaznice (matičar),
- uvjerenje od fakulteta da je redovni student u školskoj 2013./2014. godini,
- ovjerenu izjavu da ne ostvaruju neku drugu stipendiju, studentsku potporu ili kredit (matičar),
- ovjeren preslik ili izvornik prijepisa ocjena za posljednje dvije godine obrazovanja (matičar ili fakultet),

Za studente koji studiraju u Republici Hrvatskoj vrijedi ovjera od javnog bilježnika.

4. Obrasci se mogu podignuti u zgradi općine Grude, fra Gabre Grubišića br. 4 (pisarnica), radnim danom od 8,30 do 15,00 sati, te na internet stranici općine Grude www.grude.info

5. Prijavu s dokazima poslati na adresu: Općina Grude, Povjerenstvo za dodjelu stipendija studentima za školsku 2013./2014. godinu, fra Gabre Grubišića broj 4. 88340 Grude, BiH , s naznakom: "Ne otvarati", ili donijeti osobno u općinu (Službe za opću upravu, branitelje iz Domovinskog rata i društvene djelatnosti).

Natječaj ostaje otvoren 15 dana od dana objave na internet stranici općine Grude www.grude.info

Nepotpune prijave neće se razmatrati.
Sve dodatne informacije zainteresirani mogu dobiti u Općinskoj službi za društvene djelatnosti, opću upravu i branitelje, telefon: 039/660-911.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uvjeta za dodjelu stipendija neće se vraćati podnositeljima.

6. Lista pristupnika koji ostvare pravo na stipendiju objavit će se na oglasnoj ploči Općine, fra Gabre Grubišića br. 4. i na internet stranici općine Grude www.grude.info

 

Obrasci za natječaj

 

Načelnik

Ljubo Grizelj

e-registar

Gradovi prijatelji

grad-prijatelj-slunj

grad-prijatelj-baldisero-to

 

KARTA GEOPORTALA

geoportal

PREGLED KATASTARSKIH PODATAKA

katastar

Vrijeme u Grudama

Temperatura: 11.9 °C
Tlak zraka: 990.6 mbar
Relativna vlaga: 3.0 %
Brzina vjetra: 1.3 m/s
Smjer vjetra: J
Udar vjetra: 2.2 m/s
Količina oborina: 0.0 l
Ažurirano: 10.11.2018 17:00

ss2017

Prostorna osnova općine Grude

prostorna-osnova

Pretraživanje

Investicijski-profil-Grude-ENG-WEB Page 01

trebizat-heritage-trails