NaslovnicaStalni sadržaj

natjecaji-i-oglasii

proracun

Stalni sadržaj

Načelnik Općine

Općinski načelnik - Ljubo Grizelj

Osobni podaci:

Rođen 1957. U Imotskom

Obitelj: supruga, dva sina

Obrazovanje: VSS - diplomirani  ekonomist završen Ekonomski fakultet u Mostaru

Stručne specijalizacije: certificirani računovođa i ovlašteni revizor

Radno iskustvo: 28 godina na komercijalnim,  računovodstvenim, bankarskim,  financijskim i konzultantskim poslovima

Politički rad:  Predsjednik OO HDZ BiH Grude, Član ŽO HDZ BiH ŽZH, Općinski vijećnik u OV Gruda na izborima 1990 i 2008 god, šef odjela opće uprave u Općini Grude i član Izvršnog vijeća Općine1991, obnašatelj dužnosti Općinskog Načelnika 2012.

Domovinski rat: Podpredsjednik i predsjednik kriznog štaba Sovića 1991. , dragovoljac  u  Brigadi Vitez Rafael Boban – Grude od 1992.

Društvene aktivnosti:  član   Matice Hrvatske Ogranak Grude, aktivni član i podupiratelj više kulturnih i humanitarnih udruga u općini Grude i ŽZH.

Ured načelnika

Općinski načelnik - Ljubo Grizelj

Viša referentica za administrativno-tehničke poslove - Jasna Bušić. 

 

Općinsko vijeće

Predsjednik Općinskog vijeća - Draženko Vranješ, HDZ BiH

Tajnik - Miljenko Pezer, dipl.iur

 

Popis vijećnika:

Općinsko vijeće je na konstituirajućoj sjednici 3. prosinca 2012. godine, verificiralo mandate 25 vijećnika izabranih na općinskim izborima održanim 7. listopada 2012. godine:

•  Nives Tomas, dopredsjednica Općinskog vijeća, HDZ BiH

•  Jelena Primorac, HDZ BiH

•  Mile Pejić, HDZ BiH

•  Mladen Brzica, HDZ BiH

•  Tomislav Paradžik, HDZ BiH

•  Dražen Vrdoljak, HDZ BiH

•  Miro Palac, HDZ BiH

•  Jure Tomas,HDZ BiH

•  Tihana Logara, HDZ BiH

•  Dinko Pešorda, HDZ BiH

•  Zdenko Primorac, HDZ BiH

•  Mate Vrdoljak, HDZ BiH

• Nenad Bandić, HDZ BiH

•  Miro Pejić, NSRZB

•  Ante Arambašić, NSRZB

•  Vlado Rašić, NSRZB

•  Velimir Bušić, HDZ 1990

•  Ivan Bušić, HDZ 1990

•  Matko Biško, HDZ 1990

•  Dinko Pezer, dopredsjednik Općinskog vijeća, HSP BiH

•  Marko Pinjuh, neovisni vijećnik

•  Miro Šimić, HSP BiH

•  Ivan Boban, SDP BiH

•  Jozo Tomić, SDP BiH

 
 
Kolegij  Vijeća
 • Draženko Vranješ, HDZ BiH, predsjednik
 • Nives Tomas, HDZ BiH, zamjenica predsjednika
 • Dinko Pezer, zamjenik predsjednika, predsjednik Kluba vijećnika HSP BiH
 • Miro Palac, predsjednik Kluba vijećnika HDZ BiH
 • Miro Pejić, NSRZB, predsjednik Kluba vijećnika NSRZB
 • Velimir Bušić, predsjednik Kluba vijećnika HDZ 1990
 • Miljenko Pezer, tajnik Općinskog  vijeća

 

 
Odbor za izbor, imenovanja i mandatno - imunitetna pitanja 
 • Mile Pejić, HDZ BiH, predsjednik
 • Jure Tomas, HDZ BiH, član
 • Tomislav Paradžik, HDZ BiH, član
 • Ivan Bušić, HDZ1990, član
 • Miro Šimić, HSP BiH, član
 
Odbor za gospodarstvo, financije i proračun
 • Jelena Primorac, HDZ BiH, predsjednica
 • Mile Pejić, HDZ BiH, član
 • Dinko Pešorda, HDZ BiH, član
 • Nives Tomas, HDZBiH, član
 • Marko Pinjuh, neovisni vijećnik, član
 • Matko Biško, HDZ 1990, član
 • Ivan Boban, SDP BiH
 

Odbor za statutarna pitanja, poslovnik i propise

 • Dražen Vrdoljak, HDZ BiH, predsjednik
 • Mladen Ćorluka, iz reda građana, član
 • Tihana Logara, HDZ BiH, član
 • Miro Pejić, NSRZB, član
 • Ivan Boban, SDPBiH, član
 
Odbor za društvene djelatnosti
 • Zdenko Primorac, HDZ BiH, predsjednik
 • Danijel Boban, HDZ BiH, član
 • Nenad Bandić, HDZ BiH, član
 • Mladen Brzica, HDZ BiH, član
 • Ivan Bušić, HDZ 1990, član
 • Ante Arambašić, NSRZB, član
 • Jozo Tomić, SDP BiH, član
 
 Odbor za pitanja mladih
 • Tomislav Paradžik, HDZ BiH, predsjednik
 • Matko Biško, HDZ 1990, član
 • Marko Bandić, HSP BiH, član
 • Ante Arambašić, NSRZB, član
 • Anita Grizelj, iz reda građan član, član
 • Marija Vukoja, iz reda građana, član
 • Antonio Barić, iz reda građana, član
 
Odbor za ravnopravnost spolova
 • Monika Buhač-Glavaš, HDZ BiH, predsjednica
 • Mate Vrdoljak, HDZ BiH, član
 • Matko Biško, HDZ 1990, član
 • Andrijana Mikulić, HSPBiH, član
 • Vlado Rašić, NSRZB, član
 • Katarina Vukoja, iz reda građana, član
 • Ante Galić, iz reda građana, član
 
Odbor za etička pitanja
 • Dinko Pešorda, HDZ BiH, predsjednik
 • Ivan Bušić, HDZ 1990, član
 • Vlado Rašić, NSRZB, član
 • Ante Pralas, HSP BiH, član
 • Ivana Tomić, iz reda građana, član
 • Danijela Perić, iz reda građana, član
 • Frano Pandžić, iz reda građana, član
 

Kontakti

 

Ured Načelnika

Ljubo Grizelj
Načelnik općine
 
Telefon: 039/660-901

Jasna Bušić
Tajnica Ureda načelnika

Telefon: 039/660-901
Fax.: 039/660-930

Josip Tomić
Šef Ureda Općinskog načelnika

Telefon: 039/660-911

Općinsko vijeće

Draženko Vranješ
Predsjednik općinskog vijeća

Telefon: 039/660-932

Miljenko Pezer
Tajnik općinskog vijeća

Telefon: 039/660-927

Služba za opću upravu, branitelje i društvene djelatnosti

Franjo Barić
Šef službe

Telefon: 039/660-914

Drago Vlašić
Šef odjela za branitelje iz Domovinskog rata

Telefon: 039/660-925

Srećko Mikulić
Šef odjela za društvene djelatnosti

Telefon: 039/660-908

Mario Spajić
Matični ured Grude

Telefon: 039/660-928

Dalibor Zorić
IT Administrator

Telefon: 039/660-922

Služba za gospodarstvo, inspekcijski nadzor i civilnu zaštitu

Zdenko Spajić
Šef odjela za razvoj

Telefon: 039/660-936

Danijel Boban
Odjel za poljoprivredu

Telefon: 039/660-934

Služba za prostorno uređenje, imovinsko-pravne poslove, geodetske poslove i katastar

Mladenko Barić
Šef službe

Telefon: 039/660-915

Antonela Slišković
Šefica odjela za imovinsko – pravne, geodetske poslove i katastar

Telefon: 039/660-923

Tatjana Zorić
Šefica odjela za prostorno uređenje i zaštitu okoliša

Telefon: 039/660-929

Služba za financije i računovodstvo

Jozo Zadro
Šef službe

Telefon: 039/660-918

Iva Nuić
Šefica odjela za računovodstvo

Telefon: 039/660-919

Općinski pravobranitelj

Ante Kolobarić

Telefon: 039/663-018

Socijalna skrb

Veselko Pezer
Ravnatelj Centra za socijalni rad

Telefon: 039/660-318

Gruntovnica

Radan Leventić

Telefon: 039/660-938

 

 

 

 

Općinsko pravobraniteljstvo

 Ante Kolobarić, dipl. iur.

Općinski pravobranitelj
Adresa: fra Gabre Grubišića br. 4

88340 Grude      Tel. (039) 663 018
Fax: (039) 660 930
E-mail:

Opis poslova:

Javno pravobraniteljstvo obavlja poslove pravne zaštite, imovine i imovinskih interesa općine Grude, njenih organa i drugih tijela koja se financiraju iz njenog proračuna, ili u odnosu na njih obavlja osnivačka prava.

Nadležnost i djelokrug rada pravobraniteljstva regulirana je Zakonom o javnom  pravobraniteljstvu ŽZH („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", broj: 13/07).

Poslove zastupanja pravobraniteljstvo obavlja u svim sudskim i upravnim postupcima u skladu sa Ustavom, zakonom, drugim propisima i općim aktima. U zastupanju javno pravobraniteljstvo po zakonu je ovlašteno preduzimati sve radnje koje je ovlaštena poduzimati stranka u postupku.

Pravobraniteljstvo vrši poslove zastupanja pred sudovima, upravnim organima, obrađuje predmete, sačinjava tužbe, ulaže redovne i izvanredne pravne lijekove, daje pravna mišljenja na ugovore imovinsko-pravne prirode, ugovore o koncesiji, sudjeluje u postupku prilikom dodjele građevinskog zemljišta fizičkim i pravnim osobama sukladno Zakonu o građevinskom zemljištu. U postupku donošenja zakona, drugog propisa i općeg akta kojim se uređuju imovinsko-pravni odnosi, zaštita vlasništva općine i dobara od općeg interesa, obvezno se pribavlja mišljenje mjerodavnog  pravobraniteljstva.

Osim navedenog, pravobraniteljstvo osigurava zakonito, stručno i efikasno vršenje poslova iz svoje nadležnosti, ostvaruje suradnju s općinskim tijelima, s pravosudnim tijelima i pravobraniteljstvima.

Shema funkcioniranja

shema-funkcioniranja

Stranica 1 od 3

e-registar

Gradovi prijatelji

grad-prijatelj-slunj

grad-prijatelj-baldisero-to

 

KARTA GEOPORTALA

geoportal

PREGLED KATASTARSKIH PODATAKA

katastar

Vrijeme u Grudama

Temperatura: 11.9 °C
Tlak zraka: 990.6 mbar
Relativna vlaga: 3.0 %
Brzina vjetra: 1.3 m/s
Smjer vjetra: J
Udar vjetra: 2.2 m/s
Količina oborina: 0.0 l
Ažurirano: 10.11.2018 17:00

ss2017

Prostorna osnova općine Grude

prostorna-osnova

Pretraživanje

Investicijski-profil-Grude-ENG-WEB Page 01

trebizat-heritage-trails