Građani

Naziv Preuzimanja Ažurirano Preuzmi
Partnerstvo s građanima - Vodič
4 preuzimanja 08-03-2019 20:43 Preuzmi
Strategija komuniciranja općine Grude s građanima i javnosti
3 preuzimanja 08-03-2019 20:43 Preuzmi
Zahtjev za pristup informacijama
7 preuzimanja 08-03-2019 20:43 Preuzmi
Zakon o samoupravi FBiH
4 preuzimanja 08-03-2019 20:43 Preuzmi
Zakon o slobodnom pristupu informacijama
5 preuzimanja 08-03-2019 20:43 Preuzmi