Građani

Naziv Preuzimanja Ažurirano Preuzmi
Partnerstvo s građanima - Vodič
22 preuzimanja 08-03-2019 20:43 Preuzmi
Strategija komuniciranja općine Grude s građanima i javnosti
25 preuzimanja 08-03-2019 20:43 Preuzmi
Zahtjev za pristup informacijama
26 preuzimanja 08-03-2019 20:43 Preuzmi
Zakon o samoupravi FBiH
19 preuzimanja 08-03-2019 20:43 Preuzmi
Zakon o slobodnom pristupu informacijama
24 preuzimanja 08-03-2019 20:43 Preuzmi