Građani

Naziv Preuzimanja Ažurirano Preuzmi
Partnerstvo s građanima - Vodič
35 preuzimanja 08-03-2019 20:43 Preuzmi
Strategija komuniciranja općine Grude s građanima i javnosti
37 preuzimanja 08-03-2019 20:43 Preuzmi
Zahtjev za pristup informacijama
34 preuzimanja 08-03-2019 20:43 Preuzmi
Zakon o samoupravi FBiH
28 preuzimanja 08-03-2019 20:43 Preuzmi
Zakon o slobodnom pristupu informacijama
33 preuzimanja 08-03-2019 20:43 Preuzmi