Naslovnica Vijesti Natječaji

Natječaji

Nabava radova uređenja hortikulture u Parku Hrvatskih Velikana Grude

Obavijest o nabavi Odluka o dodjeli ugovora Izvještaj o provedenom postupku

Nabava elektromaterijala za javnu rasvjetu s uslugom montaže

Obavijest o nabavi Odluka o dodjeli ugovora Izvještaj o provedenom postupku

Nabava radova izgradnje nadstrešnice na objektu dječjeg vrtića Grude

Obavijest o nabavi Odluka o dodjeli ugovora Izvještaj o provedenom postupku

Nabava usluga ažuriranje BPIKK u svrhu nastavka izlaganja podataka izmjere i katastarskog klasiranja zemljišta...

Obavijest o nabavi Odluka o dodjeli ugovora Izvještaj o provedenom postupku

Rekonstrukcija lokalnih i nerazvrstanih cesta

Obavijest o nabavi Odluka o dodjeli ugovora LOT 1 Odluka o dodjeli ugovora LOT 2 Izvještaj o provednom postupku

Javni oglas za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu općine Grude putem javnog nadmetanja...

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine ŽUPANIJA  ZAPADNOHERCEGOVAČKA OPĆINA  GRUDE OPĆINSKI  NAČELNIK   Broj: 02-14-1819/19 Grude, 21. studenog 2019. godine Na temelju članka 363. Zakona o stvarnim pravima Federacije Bosne i...