Mjesne zajednice

  MZ: GORICA   Službena web stranica: www.gorica-online.com Broj domaćinstava: 160 Broj stanovnika: cca 700 Napomena - naseljena: Udruge na području MZ:  Bratovština Svetoga Stjepana Prvomučenika ID broj:4372183340004 Broj žiro-računa: 3381402200391264   Odgovorne osobe:     ...
Sovići Donji   MZ Sovići Donji, općina Grude Broj domaćinstava:  340 Broj stanovnika: 1500 www.sovicidonji.com Napomena - naseljena mjesta: Vlašići, Prlići, Pejići, Šimići, Pejića Draga, Čuljci, Bošnjaci, Bobanova Draga Udruge na području MZ: ID broj: 4272183850002 Broj žiro računa: TR: 15001470000; IBAN:...
Sovići Gornji       MZ Sovići Gornji, općina Grude Broj domaćinstava: 193 Broj stanovnika: 1050   ID broj: 4272123280002 Broj žiro računa: 3060030000671936    ...
Drinovci www.drinovci.org)     MZ Drinovci, općina Grude   www.drinovci.org   Broj domaćinstava: 700 Broj stanovnika: 2700 Napomena - naseljena mjesta: Drinovačko Brdo, Ploca, Bovani, Sebiština, Peć Mlini, Kamenice, Dubrava, Nova Mala,...
MZ Grude, općina Grude Broj domaćinstava: 808 Broj stanovnika: 3.055 Napomena – naseljena mjesta: Grude grad, Pešija, Otok, Cere, Ćorluke, Cere, Lončaci, Krištelica, Boboška Udruge na području MZ: Grudska udruga mladih, Udruga za promicanje učenja i podučavanja stranih jezika Expert Ekološke udruge na...