Poziv za dostavu ponuda za nabavu odvjetničkih usluga J.U. Vrilo

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja