Poziv za dostavu ponuda za nabavu restoranskih usluga za potrebe Javne ustanove “Vrilo”

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za restoranske usluge za potrebe JU ” Vrilo”